Kasutus tingimused

 Kasutustingimused

OÜ Ühetähejutud

Registrikood14695661

asukoht: Raudtee 2a-1, 11623 Tallinn

tel: (+372) 5862 6877

e-post: tiina.kilkson@mail.ee

Üldised tellimistingimused

Üldised tellimistingimused kehtivad OÜ Ühetähejutud  interneti kodulehel ühetähejutud.ee (edaspidi nimetatud koduleht)  asuva raamatute ja teiste kaupade (edaspidi nimetatud toode või tooted) tellimiskeskkonna vahendusel (edaspidi nimetatud e-pood) tekkivate õigussuhete kohta.

Lisaks käesolevatele üldistele tellimistingimustele reguleerivad tellija ja OÜ Ühetähejutud vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, OÜ Ühetähejutud klientide isikuandmete töötlemise kord , e-poe toodete hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

Käesolevate üldiste tellimistingimuste, privaatsuse ning kehtivate e-poe toodete hinnakirjaga on võimalik tutvuda OÜ Ühetähejutud kodulehel.

1.Toodete tellimise kord

1.1 Toodete tellimiseks ei pea tellija end registreerima OÜ Ühetähejutud internetikeskkonna kasutajaks.

1.2 Tellija valib soovitud toote(d), määrab iga toote koguse, toodete eest tasumise ning kohaletoimetamise viisi. Enne tellimuse lõplikku kinnitamist on tellijal võimalik tellimus üle vaadata ning muuta esitatud tellimust. Pärast tellimuse ülevaatamist tellija kinnitab tellimuse. Tellimust on võimalik esitada eesti keeles.

1.3 Kõik e-poes näidatud toodete hinnad sisaldavad käibemaksu.

1.4 Tellitud toodete hinnale lisandub toodete kohaletoimetamise tasu vastavalt tellija poolt valitud kohaletoimetamise viisile.

1.5 Tellija poolt kinnitatud tellimuse eest on võimalik tasuda internetipanga lingi abil Maksekeskuse AS vahendusel. Maksed E poes on teostatud eurodes

1.6 Tellimus on OÜ Ühetähejutud poolt kätte saadud, kui OÜ Ühetähejutud on edastanud tellijale tellimuse kinnituse.

1.7 Tellimus jõustub OÜ Ühetähejutud poolt tellijale toote saatmisega, peale tellija poolt toote eest tasumist.

2.Toodete kohaletoimetamine

2.1 Tellitud tooted toimetab OÜ Ühetähejutud tellijale Eesti piires Omniva pakiautomaati. . Pakiautomaadi valib tellija tellimuse vormistamisel

2.2 . Kohaletoimetamise hind on fikseeritud hinnakirjas ja on 5 eurot Eestis.

2.3 Toodete kohaletoimetamise aeg:

2.3.1 Toode toimetatakse tellijani e-poes märgitud aja jooksul. E-poes märgitud kohaletoimetamise ajad kehtivad ainult Eesti piires.  

2.3.2 Standardtarneaeg on 10 tööpäeva ja maksimaalne 20 tööpäeva. Tooted, mille tarneaeg on 4 nädalat, toimetatakse tellijani 20 tööpäeva jooksul[Kelly Joa1] .

2.3.3 Kui tellimus sisaldab tooteid, mille tarneaeg on 2-4 nädalat, siis toimetatakse kõik tooted tellijale ühe pakina, arvestades pakis olevatest toodetest pikimat tarneaega.

2.5[Kelly Joa2]  Toodete kättetoimetamise viisid

2.5.1 Omniva toob toote(d) tellija poolt valitud pakiautomaati Eesti piires järgnevalt:

Muude tingimuste puhul [Kelly Joa3] on tellimuse kohaletoimetamise aeg kuni 7 tööpäeva Eesti piires. Tellimuse pakiautomaati saabumisel saadetakse tellija mobiilile või e-posti aadressile sõnum, mis sisaldab pakiautomaadi asukohta, lahtiolekuaegasid ja personaalset uksekoodi. Koodi sisestamisel pakiautomaadi puutetundlikule ekraanile, vajadusel tellimuse eest kaardiga makstes, avaneb pakiautomaadi uks ning tellija saab paki kätte. Saadetisi hoiustatakse tasuta Omniva pakiautomaadis 7 kalendripäeva alates sõnumi saatmisest tellija mobiilile ja e-posti aadressile. 7 päeva möödumisel tagastab Omniva paki OÜ-le Ühetähejutud. OÜ Ühetähejutud võtab tellijaga uuesti ühendust ja lepitakse tellimuse täitmise osas eraldi kokku. Kui tellijaga ei saada kokkuleppele või tellijaga ei saada ühendust, kuulub tellimus tühistamisele ning tellimuse eest tasutud summa tagastatakse tellija arveldusarvele.

2.6.1Juhul kui OÜ Ühetähejutud ei ole võimalik tellimust tellijani toimetada tellijast tulenevatel põhjustel, siis kuulub tellimus tühistamisele, OÜ Ühetähejutud hoiab tellimuse summast kinni tellimuse tagastamisega seotud kulud ning tellimuse eest tasutud summa jääk tagastatakse tellija arveldusarvele.

3. Tellija[Kelly Joa4]  õigus tellimusest taganeda

3.1 Tellijal on õigus toodete tellimusest põhjust avaldamata taganeda alates tellimuse tegemisest kuni toodete kättesaamisele järgneva 14 kalendripäeva jooksul.

3.2 Juhul, kui tellija poolt tagastatud toode on kasutatud või kahjustatud, muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes või toimimiseks veendumiseks, siis on OÜ-l Ühetähejutud õigus nõuda kahju hüvitamist summas kuni toote müügihinnani sõltuvalt toote väärtuse langusest. Nimetatud summa arvatakse maha tellijale tagastatavast summast.

3.2 Tellimusest taganemiseks peab tellija OÜ-le Ühetähejutud esitama kirjalikult, e-posti teel või kaupluses kohapeal suuliselt ühemõttelise taganemisavalduse.

3.3 Tellimusest taganemise avalduses peab tellija näitama ära pangakonto numbri ja pangakonto valdaja nime, kuhu kanda tagastatav raha. 

3.4 Juhul, kui tellija taganeb tellimusest, siis ta kohustub  tagastama tooted viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul alates taganemisavalduse ärasaatmisest. Tellija võib tagastada tooted Omniva pakiautomaati. Tellija kannab tellimusest taganemisel toodete tagastamise kulud.

3.6 OÜ Ühetähejutud tagastab tellijale tagastatud toodete eest tasutud summa ja kohaletoimetamise tasu. Juhul kui tellija tagastab tellitud tooted osaliselt, siis OÜ Ühetähejutud tagastab kohaletoimetamiskulud proportsionaalselt tellitud toodete arvuga. OÜ Ühetähejutud tagastab raha viivitamatult,  mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisteate saamisest, kuid mitte varem kui tellija on tagastanud OÜ Ühetähejutud toote(d) või esitanud tõendi, et on toote(d) tagasi saadetud.

4. Registreerumise kord

4.1 OÜ Ühetähejutud püsikliendiks saamiseks peab tellija registreerima ennast internetikeskkonna kasutajaks aadressil ühetähejutud.ee. 

4.2 Püsikliendiks registreerides on tellijal õigus edaspidi saada püsikliendile ettenähtud soodustusi vastavalt OÜ Ühetähejutud püsikliendiprogrammile.

4.3 Registreerumiseks on vajalik täita kõik ankeedis antud lahtrid.

4.4 Peale kasutajakonto aktiveerimist saab tellija enda poolt määratud kasutajatunnustega siseneda OÜ Ühetähejutud internetikeskkonda ning esitada toodete tellimusi.

5. Tellija õigused

5.1 Tellijal on õigus tellida tooteid e-poes ühetähejutud.ee poolt sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustel.

5.2 Tellijale saadetav toode peab olema korrektne ja komplektne ning vastama OÜ Ühetähejutud poolt fikseeritud tingimustele.

5.3 Tellijal on õigus esitada toote tellimust ja toodet ennast puudutavaid pretensioone OÜ Ühetähejutud aadressil Raudtee 2a-1, Tallinn või e-posti aadressi tiina.kilkson@mail.ee kahe aasta jooksul toote kättesaamisest arvates. Kuue kuu jooksul toote tellijale üleandmise päevast ilmnenud puuduste osas eeldatakse, et puudus oli olemas toote üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus toote või puuduse olemusega. Tellija peab teatama toote lepingutingimustele mittevastavusest OÜ Ühetähejutud kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada. Tootel puuduse olemasolu korral asendatakse toode sama tootega, välja arvatud juhul, kui vastavat toodet ei ole enam müügil. Kui vastavat toodet enam ei ole

müügil, siis tellija valikul toode asendatakse või müügileping lõpetatakse ja tagastatakse tellijale toote maksumus.

5.4 Tellijal on õigus toodete tellimusest taganeda vastavalt punktile 3.

5.5. Tellijal on õigus toote lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

6. Tellija kohustused

6.1 Tellimuse vormistamisel on tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, täpne aadress (tänav, maja nr, korteri nr, postiindeks, linn/asula/ või küla/maakond), kontakttelefon ning e-posti aadress.

6.2 Juhul, kui tellija ja toote saaja on erinevad, peab tellija esitama punktis 6.1. fikseeritud andmed ka saaja kohta.

6.3 Juhul, kui tellija esitatud andmed on vigased ja/või mittetäielikud ning ei vasta punktis 6.1. fikseeritule, ei garanteeri OÜ Ühetähejutud toote tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab OÜ Ühetähejutud tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid.

6.4 Tellimuse vormistamisel kinnitab tellija, et on nõus käesolevates üldistes tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

7. OÜ Ühetähejutud õigused

7.1 OÜ-l Ühetähejutud on õigus muuta käesolevat üldiseid tellimistingimusi ilma ette teatamata, avaldades uued kehtivad tingimused internetikeskkonnas.

7.2 OÜ-l Ühetähejutud on õigus igal ajal ette teatamata muuta e-poe hinnakirja, avaldades uue hinnakirja internetikeskkonnas.

7.3 OÜ Ühetähejutud ei taga, et raamatu kirjastaja poolt koostatud raamatu sisu kirjeldus vastab tellija arvamusele raamatu sisu kohta.

7.4 Juhul, kui tellija ei täida käesolevate üldiste tellimistingimustega talle pandud kohustusi, ei garanteeri OÜ Ühetähejutud tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast toote saatmist.

7.5 Juhul, kui tellija ei täida maksekohustust korrektselt[Kelly Joa5] , on OÜ Ühetähejutud õigus avaldada tellija andmed maksehäirete registris ja toote saatmisest taganeda.

8. OÜ Ühetähejutud kohustused

8.1 OÜ Ühetähejutud kohustub tellijani toimetama korrektse(d) ja komplektse(d) toote(d).

8.2 OÜ Ühetähejutud  kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik tellija pretensioonid.

8.3 OÜ Ühetähejutud kohustub tellija pretensiooni lahendama 7 tööpäeva jooksul juhul, kui pretensiooni põhjused on tellijast mittesõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on tellija põhjustatud, peab tellija selle koheselt kõrvaldama.

8.4 OÜ Ühetähejutud kohustub välja vahetama toodete praakeksemplarid. OÜ Ühetähejutud vastutab üksnes tootmisvigade jm puuduste eest, mis olid olemas toote üleandmisel tellijale.

8.5. Kõik pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta ja tellija soovib jätkata kaebuse esitamisega, siis on tellijal õigus pöörduda:

8.5.1 Tarbijakaitseameti Tarbijavaidluste komisjoni poole aadressil Pronksi 12, Tallinn 10117, epost: info@tarbijakaitseamet.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta. Avalduse saab esitada aadressil: https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon/esita-avaldus-komisjonile.[Kelly Joa6] 

8.5.2 Tarbijavaidluste internetipõhise vaidluste lahendamise ODR-platvormi vahendusel http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ODR-platvorm on mõeldud eelkõige, kuid mitte ainult, piiriüleste vaidluste lahendamiseks, mis võimaldab tarbijal lihtsamalt leida konkreetse vaidluse lahendamiseks sobiva vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse teises liikmesriigis[Kelly Joa7] ;

8.5.3 Kohtusse.

Küsimuste tekkimisel helistage tööpäeviti kella 9-17 klienditoe telefonil (+372) 5862 6877 või kirjutage e-posti aadressil: tiina.kilkson@mail.ee. Kasutustingimused

OÜ Ühetähejutud

Tegevjuht Tiina Kilkson